Kooli vastuvõtmise kord

Tõrva Gümnaasium võtab vastu uusi õpilasi

 

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded, lõpueksamite hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 3. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,5.

Dokumentide esitamine

 1. Tõrva Gümnaasium registreerib 10.klassi astuda soovijaid kooli kantseleis 26.juunist kuni 30.juunini 2017.
 2. Registreerimisel tuleb esitada:
  1. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  2. avaldus;
  3. foto õpilaspileti jaoks;
  4. foto õpinguraamatu jaoks;
  5. tervisekaart ja sünnitunnistus (õpilastel, kes ei lõpetanud põhikooli Tõrva Gümnaasiumis).
 3. 10.klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri suletakse 7.juulil 2017 ja avalikustatakse kooli kodulehel ja teadetetahvlil.
 4. Kui kooli 10.klassis on pärast vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitamist vabu kohti, siis võib kool eespool sätestatud tingimustel täiendavalt õpilasi vastu võtta.

Nendele, kes asuvad Tõrva Gümnaasiumisse õppima kaugemalt, aitab kool leida vajadusel majutuse Tõrva Spordihoone hostelis.

 

10:32 26. juuni 2017

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS