Valikained

Draamakasvatus 5.klassis

Ainekava asub SIIN

Gümnaasiumi kursused jagunevad kohustuslikeks kursusteks, kooli valikkursusteks ja vabatahtlikeks valikkursusteks.

Gümnaasiumi õpilane õpib kohustuslikele ja kooli poolt valitud valikkursustele lisaks vabatahtlikke valikkursusi selles ulatuses, et õpilase nädalkoormus on vähemalt 35 tundi.


Tõrva Gümnaasiumis valib gümnaasiumi õpilane järgmiseks õppeaastaks valikkursused oma huvidest lähtuvalt etteantud valikkursuste loetelust.

Valikkursuste loetelu vaadatakse läbi ja täiendatakse igal õppeaastal vastavalt õpetajate olemasolule ja kursuse toimumise võimalikkusele. Kursus avatakse üldjuhul 10 õpilasega. Kui soovijaid ei ole, siis antud valikkursust sellel õppeaastal ei avata.

Meedia valikaine 5.klassis

Usundiõpetus 5.klassis

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS