Tõrva GümnaasiumTunniplaan 2022/2023 Untis 2022

10a   Aivi Mehide
1
2
3
4
5
6
7
8
ES
Matemaatika
Mehide b201
Eesti keel
Anderson c103
Kirjandus
Anderson c103
Vene keel
Must b204
Inglise keel
Kadak c203
Saksa keel
Jõgi c104
Draama ja Teater
Viljaste c106
Füüsika ja Tehnika
Sults c206
Globaliseeruv maailm
Tangsoo c304
Ajaloo valikkursus
Tilk b108
Kehaline kasvatus
Uhtjärv saal3
Kehaline kasvatus
Hanvere saal1
Õpiabi
Mehide b201
Rahvatants
Kalamees aula
TE
Suhtlemispsühholoogia
Seemen c306
Majandus ja ettevõtlus
Tangsoo c304
Ajalugu
Tilk b108
Füüsika
Sults c206
Matemaatika
Mehide b201
Kehaline kasvatus
Uhtjärv saal3
Kehaline kasvatus
Hanvere saal1
Keemia
Kaiv b101
Inglise keel
Jaama c201
Vene keel
Must b204
Vene keel
Must b204
Inglise keel
Kadak c203
Saksa keel
Jõgi c104
KO
Uurimistööde alused
Kalamees b208
Informaatika matemaatika
Zimmermann c208
Inglise keel
Jaama c201
Vene keel
Must b204
Füüsika
Sults c206
Matemaatika
Mehide b201
Kunstiõpetus
Vister b301
Kirjandus
Anderson c103
NE
Geograafia
Tangsoo c304
Anatoomia ja Füsioloogia
Kaiv b101
Psühholoogia
Seemen c306
Ajalugu
Tilk b108
Inglise keel
Jaama c201
Vene keel
Must
Kirjandus ja Film
Viljaste c106
Elementide keemia
Kaiv b101
Uurimistööde alused
Kalamees b208
Informaatika matemaatika
Zimmermann c208
Matemaatika
Mehide b201
Etnogeograafia
Tangsoo c304
Fotograafia
Petser c208
RE
Majandus ja ettevõtlus
Tangsoo c304
Eesti keel
Anderson c103
Matemaatika
Mehide b201
Muusikaõpetus
Vares c301
Keemia
Kaiv b101
Vene keel
Must b204
Inglise keel
Kadak c203
Saksa keel
Jõgi c104
Kokandus
Orav C011
Riigikaitse
Karu c207
Eelmine tunniplaan Kanna indeks üle Järgmine tunniplaan