Tõrva GümnaasiumTunniplaan 2021/2022 Untis 2020

6b   Ave Säks
1
2
3
4
5
6
7
ES
Loodusõpetus
c304 Tangsoo, Laine
Eesti keel
b303 Priilaht, Katrin
Eesti keele õpiabi
b205 Säks, Ave
Inimeseõpetus
b306 Kansonen, Marelle
Inglise keel A
c201 Jaama, Maris
Matemaatika
b203 Kokamägi, Hiie
IÕK matemaatika
c206 Sults, Avo
Vene keel B
b204 Must, Talvi
Saksa keel B
b107 Parts, Dagmar-Hariet
TE
Matemaatika
b203 Kokamägi, Hiie
IÕK matemaatika
c206 Sults, Avo
Ajalugu
b108 Tilk, Eve
Ühiskonnaõpetus
b108 Tilk, Eve
Kehaline kasvatus
saal2 Hanvere, Marian
Kehaline kasvatus
saal4 Uhtjärv, Urmas
Käsitöö ja kodundus
c013 Orav, Liivi
Tehnoloogiaõpetus
c011 Tasa, Jaan
Käsitöö ja kodundus
c013 Orav, Liivi
Tehnoloogiaõpetus
c011 Tasa, Jaan
KO
Matemaatika
b203 Kokamägi, Hiie
IÕK matemaatika
c206 Sults, Avo
Vene keel B
b204 Must, Talvi
Saksa keel B
b107 Parts, Dagmar-Hariet
Kirjandus
b303 Priilaht, Katrin
Kirjandus õpiabi
b205 Säks, Ave
Loodusõpetus
c304 Tangsoo, Laine
Muusikaõpetus
c301 Vares, Anu
Kehaline kasvatus
saal2 Hanvere, Marian
Kehaline kasvatus
saal4 Uhtjärv, Urmas
Matemaatika
b203 Kokamägi, Hiie
IÕK matemaatika
c206 Sults, Avo
NE
Vene keel B
b204 Must, Talvi
Saksa keel B
b107 Parts, Dagmar-Hariet
Eesti keel
b303 Priilaht, Katrin
Eesti keele õpiabi
b205 Säks, Ave
Loodusõpetus
c304 Tangsoo, Laine
Kirjandus
b303 Priilaht, Katrin
Kirjandus õpiabi
b205 Säks, Ave
Matemaatika
b203 Kokamägi, Hiie
IÕK matemaatika
c206 Sults, Avo
Inglise keel A
c201 Jaama, Maris
Kunstiõpetus
b301 Põldsalu, Carmen
RE
Eesti keel
b303 Priilaht, Katrin
Eesti keele õpiabi
b205 Säks, Ave
Inglise keel A
c201 Jaama, Maris
Vene keel B
b204 Must, Talvi
Saksa keel B
b107 Parts, Dagmar-Hariet
Ajalugu
b108 Tilk, Eve
Eelmine tunniplaan Kanna indeks üle Järgmine tunniplaan