Dokumendid

Tõrva Gümnaasiumi eesmärgid 2022/2023. õppeaastal

  • Kvaliteetse ja võimetekohase hariduse võimaldamine kõigile õpilastele.
  • Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava õpikäsituse ellurakendamine ja digiõppe edasiarendamine.
  • Iseõppimise päeva süsteemi sisseviimine vähemalt üks kord trimestris.

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS