Kooli vastuvõtmise kord

Tõrva Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Sisseastumisvestlusele registreerumiseks esita avaldus kooli e-postile kool@torva.edu.ee, millele lisa väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinneteleht (septembrist kuni sisseastumistaotluse esitamise hetkeni) ning motivatsioonikiri (kuni 2500 tähemärki).

Vestlusele registreerimise tähtaja möödudes edastame vestluse aja e-posti teel.

Esialgsete tulemuste järgselt esita taotlus koos vajalike dokumentidega kooli e-postile kool@torva.edu.ee.

Tõrva Gümnaasiumisse kaugemalt õppima asujatele pakub kool majutust uues õpilaskodus.


Tõrva Gümnaasium pakub gümnaasiumiastmes kahte õppesuunda: loodussuund ja sotsiaal-humanitaarsuund.

Loodussuuna valikained:

 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Elementide keemia
 • Globaliseeruv maailm
 • Elu keemia
 • Rakendusbioloogia
 • Geoinformaatika
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
 • Füüsika ja tehnika

Sotsiaal-humanitaarsuuna valikained:

 • Draama ja teater
 • Kirjandus ja film
 • Psühholoogia
 • Kirjandus ja ühiskond
 • Üldajalugu – Euroopa made ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Üldajalugu – tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Inimene ja õigus
 • B1 võõrkeele lisakursus

Kõigil õpilastel on võimalus valida aineid vabade valikainete seast, kursused on ühised 10.-12.klassile.

 • Autoõpetus
 • Usundiõpetus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpetus
 • Ehituslikud puidutööd
 • Käsitöö
 • Kokandus
 • Veebidisain
 • Robootika
 • Maali- ja kirjakunstikursus
 • Arvuti igapäevaelus
 • Rakenduse loomise ja programmeerimise alused
 • Karjääriõpetus
 • Peotants
 • Fotograafia
 • Sportmängud
 • Etnogeograafia
 • Mehhatroonika ja robootika
 • Joonestamine
 • Andmebaaside algkursus
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Giidindus
 • C-võõrkeel (saksa või vene)
 • Rahvatants

Valikkursuste valikut on sügisest täienemas!

Kooli reklaam

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS