Kooli vastuvõtmise kord

Kooli reklaam

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded, lõpueksamite hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 3. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,5.

Dokumentide esitamine

 1. Tõrva Gümnaasium registreerib 10.klassi astuda soovijaid kooli kantseleis 25.juunist kuni 29.juunini 2018.
 2. Registreerimisel tuleb esitada:
  1. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  2. avaldus;
  3. foto õpilaspileti jaoks;
  4. foto õpinguraamatu jaoks;
  5. tervisekaart ja sünnitunnistus (õpilastel, kes ei lõpetanud põhikooli Tõrva Gümnaasiumis).
 3. 10.klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri suletakse 2.juulil 2018 ja avalikustatakse kooli kodulehel.
 4. Kui kooli 10.klassis on pärast vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitamist vabu kohti, siis võib kool eespool sätestatud tingimustel täiendavalt õpilasi vastu võtta.

Nendele, kes asuvad Tõrva Gümnaasiumisse õppima kaugemalt, aitab kool leida vajadusel majutuse Tõrva Spordihoone hostelis.

Tõrva Gümnaasium pakub gümnaasiumiastmes kahte õppesuunda: loodussuund ja sotsiaal-humanitaarsuund.

Loodussuuna valikained:

 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Elementide keemia
 • Globaliseeruv maailm
 • Elu keemia
 • Rakendusbioloogia
 • Geoinformaatika
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
 • Füüsika ja tehnika

Sotsiaal-humanitaarsuuna valikained:

 • Draama ja teater
 • Kirjandus ja film
 • Psühholoogia
 • Kirjandus ja ühiskond
 • Üldajalugu – Euroopa made ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Üldajalugu – tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Inimene ja õigus
 • B1 võõrkeele lisakursus

Kõigil õpilastel on võimalus valida aineid vabade valikainete seast, kursused on ühised 10.-12.klassile.

 • Autoõpetus
 • Riigikaitse
 • Usundiõpetus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpetus
 • Ehituslikud puidutööd
 • Käsitöö
 • Kokandus
 • Veebidisain
 • Maali- ja kirjakunstikursus
 • Arvuti igapäevaelus
 • Rakenduse loomise ja programmeerimise alused
 • Karjääriõpetus
 • Peotants
 • Fotograafia
 • Sportmängud
 • Etnogeograafia
 • Mehhatroonika ja robootika
 • Joonestamine
 • Andmebaaside algkursus
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Giidindus
 • C-võõrkeel (saksa või vene)
 • Rahvatants

Valikkursuste valikut saad vaadata kooli kodulehelt www.torva.edu.ee

 

Tõrva Gümnaasium võtab vastu uusi õpilasi

10:32 26. juuni 2017

 

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded, lõpueksamite hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 3. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,5.

Uudiste arhiiv

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS