Kool meedias

Valgamaa noored võtsid mõõtu jäätmealastes teadmistes

Foto: Mari Kala

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala raames toimusid üle Eesti maakondlikud viktoriinid 6.-7. klassi õpilastele. Valgamaa viktoriin leidis aset 24. novembril Valgamaa kutseõppekeskuses.

 Margit Turb Keskkonnaametist andis teada, et kohale saabus kümme julget võistkonda Valgast, Tõrvast, Riidajast, Hummulist, Harglast ja Pühajärvelt. Viktoriiniks valmistumisel oli võistkondadel võimalus eelnevalt tutvuda mitmete jäätmeteemaliste õppematerjalidega.

Viktoriini avas ja esimese küsimuse esitas video vahendusel keskkonnaminister Marko Pomerants. Seejärel läks lahti pinev võistlus. Meelde sai tuletatud nii jäätmete vähendamise põhitõed kui ka viimased uudised sortimise ja taaskasutuse vallast. Turbi sõnul on viktoriini heaks omaduseks  see, et  saalist lahkud alati targemana. Iga  viktoriinil osalenu teab nüüd, kuidas käituda, kui koolis või kodus puruneb töötav (soe) päevavalgus- või säästulamp. Kõigil huvilistel  on nüüdki  võimalik panna oma teadmisi proovile. Keskkonnaameti kodulehelt (http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/konkursid-2/) leiab nii viktoriini küsimused kui ka õiged vastused.

Valgamaa viktoriini parimad olid:

I koht (34 punkti) - Tõrva gümnaasiumi võistkond koosseisus Martiina Palumaa, Gaida Kertu Roos, Lilian Papagoi, Raahel Tõnisson (juhendaja õp Marge Kaiv).

II koht (30,5 punkti) - Valga Põhikooli 6. a klassi võistkond koosseisus Kristjan Olesk, Mari-Liis Taniel, Triin Lass, Lizanne Viirmaa (juhendaja õp Tiivi Rüütel).

III koht (29,5 punkti) - Pühajärve Põhikooli võistkond koosseisus Aksel Joonas Reedi, Simon Nõgel, Annabel Eensoo (juhendajad õp Pille ja Peeter Kangur).

Maakonna I koha võistkond sai auhinnaks vanadest autojuppidest kokkupandud võidutrofee „Ferda“ (idee Mari Kala, teostus Tanel Eensoo) ja klassi ühiskülastuse AHHAA Teaduskeskusesse Tartus. Võitjatele soovime elamusterikast õppepäeva teaduskeskuses.

Ajavahemikul  21.–29. november 2015 toimus seitsmes Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal (EWWR), mille eesmärk on näidata, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost. Selle aasta teema on dematerialiseerumine ja hüüdlauseks "Vähem on rohkem!" Viktoriin toimus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekti "Maakondlike jäätmeteemaliste viktoriinide läbiviimine üldhariduskoolidele 2015 a" raames.

Margit Turb ja Mari Kala, Keskkonnaamet

10:06 11. detsember 2015
Autor: Sirje Lemmik/Valgamaalane

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS