Kool meedias

Konkursi võit läks Tõrva

 

Reedel, 15.veebruaril viidi Valga keskraamatukogus läbi Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud maakondlik isamaaliste luuletuste lugemise konkurss. Osales 14 viienda kuni kaheksanda klassi õpilast üle maakonna.

Tervitussõnad kohaletulnutele ütles Valga keskraamatukogu lastekirjanduse osakonna juhataja Ulvi Lind, kes soovis kõigile etlejatele okast kurku.

Võistlejad esitasid eesti luuletajate loomingust kaks luuletust, millest üks oli isamaaline ja teine loodusteemaline. Žürii, kuhu kuulusid Valga keskraamatukogu konsultant Silver Lelle, Valga kaugõppegümnaasiumi direktor, emakeeleõpetaja Helle Ritso ja Valga maavalitsuse peaspetsialist noorsootöö alal Merike Soomets hindasid etlejate luulelugemise ilmekust, esitust ja näitlejameisterlikkust.

Esikoha ja teise koha valikuga ei olnud žüriiliikmetel eriarvamusi, kuna need noored eristusid teistest oluliselt oma ilmeka, loomuliku ja julge esituse ning näitlejameistlikkusega. «Suurt arutelu ei tekitanud ka kolmanda koha ja eripreemia saanu valimine, veidi omavahel arutlesime. Head meelt tegi noormeeste arvukas osalemine,» sõnas Merike Soomets.

Esikoha pälvis Tõrva gümnaasiumi 5. klassi noormees Gregor-Villem Older, kelle juhendaja oli õpetaja Eve Valliste. Selge diktsiooni ja kõlava häälega ilmekas luuleesitus pälvis lisaks žüriile ka kõigi kohalolijate tähelepanu ja tugeva aplausi. Noormees lasi luuletuse lugemisel hetkeks isegi oma lauluhäälel kõlada.

Teise koha sai Valga põhikooli 5. klassi õpilane Andre Villemson, kelle juhendaja oli õpetaja Merly Tootmaa ning kolmanda Tsirguliina keskkooli 8. klassi neiu Janne Hunt, kelle juhendaja oli õpetaja Marika Troon.

Eripreemia pälvis Tsirguliina keskkooli 7. klassi neiu Krista Zõhtsõk, keda juhendas õpetaja Ülle Vihm.

Kõik konkursil osalejad said tänukirja, tunnustuse pälvinud õpilased ja juhendajad tunnuskirja ja meenekoti.

Kokku osales luulekonkursil 14 noort etlejat kolmest maakonna koolist, kellest pool olid noormehed. Kõige rohkearvulisemalt oli esindatud Valga põhikool 8 luulelugejaga, Tsirguliina keskoolist oli kohale tulnud viis ja Tõrva gümnaasiumist üks etleja. Noori luulelugejaid juhendasid õpetajad Ülle Vihm, Marelle Kansonen, Ene Sõstar, Merly Tootmaa, Marika Troon ja Eve Valliste.

 

13:36 22. veebruar 2016
Autor: Sirje Lemmik/Valgamaalane

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS