Kool meedias

Valgamaad läheb etluskonkursile esindama Tõrva noormees

Maakondlikul etlejate konkursil «Koidulauliku valgel» Tsirguliina rahvamajas osales 17 noort luulelugejat seitsmest koolist. Vabariiklikule võistlusele saatis žürii Valgamaad esindama Tõrva gümnaasiumi õpilase Gregor-Villem Olderi.

Kõik osalejad võistlesid noorimas vanusegrupis 5.–9. klassini. tugeva ja kõlava hääle, hea diktsiooni ja kindlameelse esitusega jäid silma lisaks võitjale Katariina Mehide Tõrva gümnaasiumist, Tuuli-Maria Tamm Palupera põhikoolist, Janne Hunt ja Mariis Fuchs Tsirguliina keskkoolist ning Pipi Õun Pühajärve koolist.

Kui eelmisel aastal pidid noored etlejad lisaks Lydia Koidula luulele või proosakatkendile ette kandma Merle Jäägeri loomingut, siis tänavu anti neile vabad käed. Igaüks sai vabalt valida, kelle loomingut nad ette kandsid. Tingimus oli, et autor on Eestist ning tema looming on olnud avalikkusele kättesaadav trükisena.

Ette kanti Ellen Niidu, Kersti Merilaasi, Viivi Luige, Anna Haava, Betti Alveri, Karl Ristikivi, Kadri Hinrikuse, Jaanus Vaiksoo, Doris Kareva ja Kärt Hellerma loomingut.

Kui eelmisel aastal astus võistlustulle ka kaks gümnasisti, siis seekord selles vanuseastmes ühtegi võistlejat ei olnud. Noormehi oli aga 17 luulelugeja seas viis.

Noori etlejaid hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus Valga avatud noortekeskuse noorsootööjuht Maarja Mägi, luuletaja Contra ehk Margus Konnula ja Tsirguliina rahvamaja perenaine Agnes Saega.

Žürii nimel tänas kõiki osalenuid Contra, kelle sõnul kuulsid nad kahe tunni jooksul väga eriilmelisi ja toredaid etteasteid.

«Tublid olite. See on suur julgus tulla ja teiste ees oma luuletus ilmekalt ära lugeda,» sõnas Contra. Ta lisas, et etleja peab minema esitatava luuletuse sisse, sellega üheks saama. See, et luuletus on pähe õpitud, on alles esimene etapp, esitamist saab aga lihvida lõputult. «Mõni om luuletusega rohkem vaeva nännu. Asun õkvalt asja manu,» sõnas Contra juba koduses murdekeeles enne võitja väljakuulutamist.

Contra sõnul tõid Tõrva noormehele Gregor-Villem Olderile võidu väga hea diktsioon, ilmekas esitus ning  ühtlaselt tugev ja hea etteaste mõlemas voorus. Poiss kandis ette Lydia Koidula «Miks kutsik puutub hanesse» ja Jaanus Vaiksoo luuletuse «Laul Eestimaast». Tugev konkurent oli võitjale kooliõde Katariina Mehide Koidula luuletusega «Jutt» – selle esituse tunnistas Contra oma lemmikuks.

Maakonda esindabki 12. detsembril Pärnus aset leidval etlejate võistlusel «Koidulauliku valgel» žürii otsusel Tõrva gümnaasiumi 6. klassi noormees Gregor-Villem Older.

Kõiki etelejaid peeti meeles tänukirja ja meenetega. Tänusõnad ja meene pälvisid ka kõik juhendajad, žürii liikmed ning korraldusele kaasa aidanud.

Osalesid etlejad Valga põhikoolist, Tsirguliina keskkoolist, Tõrva gümnaasiumist, Valga Priimetsa koolist, Keeni, Pühajärve ja Palupera põhikoolist. Eelmisel aastal osales 21 õpilast viiest maakonna koolist. Maakondliku luulekonkursi korraldas  Valga maavalitsus, toetasid Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Tsirguliina rahvamaja.

Üleriigilist noorte etluskonkurssi «Koidulauliku valgel» korraldatakse Koidula nooruslinnas

1997. aastast ning tänavu kannab see järjekorranumbrit 20. Konkursi korraldajad on Pärnu Koidula gümnaasium, Koidula muuseum ja Pärnu linnavalitsus.

PARIMAD

Võitja

Gregor-Villem Older (Tõrva g, juh Eve Valliste)

Ära märgiti

Katariina Mehide (Tõrva g, juh Eve Valliste)

Mariis Fuchs (Tsirguliina kk, juh Ülle Vihm)

Allikas: etlejate konkursi žürii

13:07 16. november 2016
Autor: Sirje Lemmik/Valgamaalane

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS