Kool meedias

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooru parimad teada

Sel aastal toimus olümpiaadi piirkonnavoor 10. detsembril Valga põhikoolis, Tõrva gümnaasiumis ja Otepää gümnaasiumis. Olümpiaadist võttis osa 74 õpilast kümnest maakonna koolist.Olümpiaad toimus neljas vanuserühmas: 7. kl, 8. kl, 9. kl ja 10.-12. kl. Piirkonnavooru ülesanded kattusid üldjoontes õppekavaga, kuid temaatika oli siiski mõnevõrra laiem. Suurt tähelepanu pöörati probleemide lahendamise-, analüüsi-, järelduste- ja üldistuste tegemise oskustele.

Kuna geograafia integreerub paljude õppeainetega, siis eeldati ülesannete lahendamisel baasteadmisi ajaloost, matemaatikast, füüsikast, keemiast ja teistest ainetest. Nagu alati, oli olümpiaadil ülesandeid, milles kontrolliti kursisolekut geograafiat puudutavate kohalike- ja maailma sündmustega.

Õpilased täitsid ülesanded Moodle'i keskkonnas, kus vastamiseks oli aega 2,5 tundi. Lõppvoor toimub 5.-6. mail 2017.

7. klasside parimad:

1. koht Uku Sau Otepää gümnaasiumist, õpetaja Ülle Kümmel (42,1 punkti)

2. koht Katariina Mehide Tõrva gümnaasiumist, õpetaja Laine Tangsoo (36,9 punkti)

3. koht Merelle Liivamägi Otepää gümnaasiumist, õpetaja Ülle Kümmel (36,1 punkti)

8. klasside parimad:

1. koht Gaida Kertu Roos Tõrva gümnaasiumist, õpetaja Laine Tangsoo (49 punkti)

2. koht Susann  Vahrušev Otepää gümnaasiumist, õpetaja Ülle Kümmel (48,2 punkti)

3. koht Lauren Mae Otepää gümnaasiumist, õpetaja Ülle Kümmel (45 punkti)

9. klasside parimad:

1. koht Askar Neumann Tõrva gümnaasiumist, õpetaja Laine Tangsoo (44,3 punkti)

2. koht Taavi Eistre Puka keskkoolist, õpetaja Merje Saarniit (34,6 punkti)

3. kont Marit Maribel Pulles Otepää gümnaasiumist, õpetaja Ülle Kümmel (34,5 punkti)

Gümnaasiumi parimad:

1. koht Taido Purason Tõrva gümnaasiumist, õpetaja Laine Tangsoo (51,6 punkti)

2. koht Risto Riiet Tõrva gümnaasiumist, õpetaja Laine Tangsoo (39,3 punkti)

3. koht Andres  Holts Tõrva gümnaasium, õpetaja Laine Tangsoo (33,6 punkti)

09:36 03. jaanuar 2017
Autor: Lea Margus
Allikas: Valgamaalane

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS