Kool meedias

Isamaaliste luuletuste lugemise konkurss

Foto: Sirje Lemmik

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud isamaaliste luuletuste lugemise konkursil osales 10 viienda kuni kaheksanda klassi õpilast üle maakonna. Võidu noppis Tsirguliina keskkooli neiu Mariis Fuchs.

Tervitussõnad neljapäeval Valga keskraamatukogusse kogunenud rahvale ütles raamatukogu lastekirjanduse osakonna juhataja Ulvi Lind, kes soovis kõigile etlejatele okast kurku.

Võistlejad esitasid eesti luuletajate loomingust kaks luuletust, millest üks isamaaline ja teine loodusteemaline. Žürii, mille koosseisus olid keskraamatukogu lastekirjanduse osakonna konsultant Silvar Lelle, Valga kaugõppegümnaasiumi direktor ja emakeeleõpetaja Helle Ritso ning raamatukogu bibliograaf-konsultant Merje Mändmets, hindas etlejate ilmekust, näitlejameisterlikkust ja omapära.

Parimate valikuga ei olnud žüriil eriarvamusi, kuna need noored eristusid teistest oluliselt oma ilmeka, loomuliku ja julge esitusega. "Suurt arutelu ei tekitanud ka eripreemiate väljaandmine. Just need viis, kes tunnustuse pälvisid, eristusidki teistest rohkem. Kena oli kuulata kõigi etlejate esitust. Olete kõik väga tublid ja usun, et kohtume teiega luulevõistlustel edaspidigi," sõnas Lelle.

Esikoha pälvis Tsirguliina keskkooli 8. klassi neiu Mariis Fuchs, kelle juhendaja oli õpetaja Ülle Vihm. Tema esitus oli väga mõtestatud ja ilmekas, luuletused mõtlemapanevad. Eriti tundeliselt kõlas Ellen Niidu "Magav maaailm".

Teise koha sai eelmisel aastal sama konkursi võitnud ja tänavu ainsa noormehena osalenud Tõrva gümnaasiumi 6. klassi poiss Gregor Villem Older, kelle juhendaja oli Eve Valliste. Kolmanda koha vääriliseks valis žürii Tsirguliina keskkooli 8. klassi neiu Krista Zõhtsõki, kes eelmisel aastal viis koju eripreemia. Ka tema õpetaja on Ülle Vihm.

Žürii otsusel anti välja ka kaks eripreemiat, need said Valga põhikooli 6. klassi õpilane Säsil Johanson, kelle õpetaja on Marelle Kansonen, ning sama kooli 5. klassi õpilane Lisette Lee, keda juhendab Ene Sõstar.

Kõik konkursil osalejad said tänukirja ja šokolaadimedaljoni, tunnustuse pälvinud õpilased ja juhendajad tunnuskirja ja meenekoti. Kokku osales 12. korda peetud isamaaliste luuletuste lugemise konkursil 10 noort etlejat kolmest maakonna koolist.

Kõige rohkearvulisemalt ehk kuue luulelugejaga oli esindatud Valga põhikool. Tsirguliina keskkoolist oli kohal kolm ja Tõrva gümnaasiumist üks etleja. Aasta tagasi osales konkursil 14 luulelugejat.

12:57 21. veebruar 2017
Autor: Sirje Lemmik/Valgamaalane

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS