Tunnustame

TÕRVA GÜMNAASIUMI ÕPILASED LOODUSAINETE VABARIIKLIKEL OLÜMPIAADIDEL

Õppeaasta lõpul saab teha ülevaate kevadel aset leidnud vabariiklikest olümpiaadidest.

9.-10.märtsil toimus Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis bioloogiaolümpiaadi gümnaasiumiastme vabariiklik voor. Osales 55 õpilast, meie koolist Gaida Kertu Roos. Olümpiaad koosnes kahest teooriavoorust, kus tuli vastata küsimustele alates raku ehitusest kuni geenitehnoloogiani. Teooriavoorule järgnesid praktilised tööd molekulaarbioloogias ja histoloogias. Üks praktiline ülesanne oli sea südame lahkamine ja selle osade tundmine, siin sai Gaida Kertu väga head tulemused ning diplomi. Üldarvestuses 36. koht, kuid 10.klassi arvestuses 9.koht. Tuleb silmas pidada, et koolis ei õpita 10.klassis üldse bioloogiat, nii et Gaida Kertu on väga tubli iseseisev õppija ja uurija.

Gaida Kertu puhata ei saanud, sest 10.-11.mail toimus Viimsis geograafiaolümpiaadi lõppvoor. Lõppvooru sai ka piirkondliku vooru võitja Risto Riiet. Gümnaasiumi vanuseastmes oli 32 osalejat, enamik Tallinna ja Tartu koolidest. Vabariiklik geograafiaolümpiaad koosneb traditsiooniliselt teoreetilisest osast, milleks on arvutivoor interneti abil, ja praktilisest osast, milleks on maastikuvõistlus. Vanemas astmes oli maastikuvõistlus tänavu üllatava sisuga, sest ka see oli põhiliselt planeerimisülesanne arvutis. Osalejad oleksid rohkem oodanud ülesandeid reaalses linnaruumis, nagu see tavaliselt on olnud. Teoreetilises osas olid nii Risto kui Gaida Kertu väga tublid ja said üsna ühetaolise punktisumma, mis tõstis nad pingerea keskele.  Planeerimisülesanne osutus keerulisemaks, kuid ikkagi oli Risto lõppkokkuvõttes väga tublil 18. kohal. Gaida Kertu osalemine tihedas konkurentsis on märkimisväärne selle poolest, et 10.klassi õpilasi oli vaid 9, ja mis veel üllatavam – tüdrukuid oli lõppvoorus vaid 4.

Kõige värskem uudis on bioloogiaolümpiaadi põhikooli astme lõppvoor, mis toimus 17.-18.mail Luual. Osales 61 õpilast, meie koolist Ruben Rahnu. Esimesel päeval oli kaheosaline teooriatest, teisel päeval praktilised ülesanded botaanikas ja zooloogias. Näiteks tuli määrata  taimeliike, tunda linde laulu järgi ja imetajaid nahkade järgi jne. Rubenil läks hästi teoorias. Ruben ise arvas, et kuigi olümpiaad on kõige hullem variant nädalavahetuse veetmiseks, osaleks ta järgmisel aastal jälle. 

 

Bioloogia- keemiaõpetaja Marge Kaiv ja geograafiaõpetaja Laine Tangsoo

15:42 31. mai 2019

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS