Tunnustame

Tõrva Gümnaasiumi Aasta Tugiõpilane on Isabell-Mary Luik

Foto: Triinu Jänes
Tõrva Gümnaasiumi Aasta Tugiõpilane 2019 on Isabell-Mary Luik

Aasta Tugiõpilase eesmärk on tunnustada õpilast, kes on käesoleval õppeaastal olnud märkimisväärselt toeks oma koolikaaslasele ning kelle toetus väärib esiletõstmist ja jagamist. Sihtrühmaks on 1.- 12.klassi õpilased ning nominente võisid esitada kõik märkajad, kes õpivad või töötavad Tõrva Gümnaasiumis.

Kokku esitati 6 kanditaati, kellest neljaga viidi läbi vestlus psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja õppealajuhataja osalusel, mille põhjal tehti lõplik otsus.

Kõige noorem toetaja on 2.a klassi õpilane Marijanne Põhjala, 5.b klassist märgati lausa kolme hoolivat klassiõde: Birgit Ingermann, Roosmarii Viitak ja Kristina Sumberg. 7.a klassist esitati nominendiks Geiti Luht.

Otsust oli komisjonil raske teha, kuna iga vestluse käigus veendusime hoolivates õpilastes, kellest igaüks on kooliaasta jooksul pakkunud oma klassikaaslasele hindamatut tuge.

Kaasõpilastele on tuge pakutud õppetöös, koolikohustuse täitmisel, kiusamise korral kaaslasele abi otsimisel ja emotsionaalse toe pakkumisel, enesehinnangu tõstmisel ning tervislikest põhjustest tingitud abivajaduse toetamisel.

Isabell-Mary (8.b klass) on nii eriline noor, kelle kohta on raske leida sõnu, mis kirjeldaksid tema pühendumist, järjepidevust ja isetust koolikaaslase toetamisel. Kõige selle juures paistab ta silma väga heade õpi- ja sportlike tulemuste poolest.

Aitäh kõigile, kes andsid märku hoolivast kaaslasest ning eriti suur tänu nendele õpilastele, kes meist hoolivad ja ei karda seda välja näidata.

15:30 10. juuni 2019
Autor: Triinu Jänes ja Maarja Seemen

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS