4.a TORE koolipäev

T.O.R.E. on tugiõpilastegevus, mille eesmärk on õppida ja õpetada sotsiaalseid oskusi.

TORE juhendajad kutsus 4.a klassi klassijuhataja Eve Tilk, kelle sooviks oli läbi üheskoos tegutsemise paremini oma klassi tundma õppida oma ning anda lastele võimalus läbi mänguliste tegevuste õppida üksteisega arvestama.

3-tunnise koolituse käigus keskenduti järgmistele teemadele:

  • Mina ja minu positiivsed omadused
  • Kiusamiskäitumine ja abistamiskäitumine
  • Mina ja internetiturvalisus

Teineteisemõistmine saab alguse iseenda mõistmisest, seetõttu võtsid suure osa koolitusest enda alla eneseanalüüsiharjutused. Iga õpilane tõi välja enda positiivsed omadused ja jagas neid ka kaaslastega. Mängiti mänge, mis nõudsid koostööoskust. Pärast iga mängu andsid lapsed tagasisidet ja koos analüüsiti, milliseid sotsiaalseid oskusi on vaja nende mängude õnnestumiseks.

Vaatamata suurele grupile said lapsed väga hästi hakkama ja loodetavasti on tänu koolitusele meie koolis rohkem toimetulevaid ja sallivaid noori. 4.a on tore klassikollektiiv.

 

T.O.R.E. juhendajad Triinu ja Maarja

12:44 07. november 2018

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS