Projekt "Hoolides teistest, muutub kool paremaks õppimiskohaks"

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutas septembris  koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”. Selle raames oli koolidel, kooliõpilastel ja -töötajatel võimalik taotleda kuni 1500-eurost toetust projekti elluviimiseks. Ka Tõrva Gümnaasium esitas omalt poolt projekti „Hoolides teistest, muutub kool paremaks õppimiskohaks“. Projekti eesmärk oli suurendada hoolivustunnet ja empaatiat üksteise suhtes, teadvustada koolikiusamise ning õpilaste omavahelise tõrjutuse probleeme.

Õpilasesinduse poolt viidi õpilaste seas läbi küsitlus. Küsitlus oli anonüümne. Ükski kool pole päris kiusamisvaba. Paraku selgus küsitlustulemusena, et meiegi koolis esineb kiusamistegevust. Koos püüdleme selle poole, et kool oleks õpilastele kui ka õpetajatele turvaline koht, kus õppida  ja töötada.

20. novembril toimus Tõrva Gümnaasiumis 3 MTÜ Foorumteatri etendust, kus valdavaks teemaks oli kiusamine, nutisõltuvus ning selle mõju õpilastevahelisele suhtlusele. Õpilased said ise palju kaasa rääkida ning ühiselt arutleda, mil viisil lahendada tülisid või  arusaamatusi. Klassidele peeti ka loeng, mida viis läbi kooli psühholoog. Peamiselt käsitleti küberkiusamisega seonduvaid teemasid, kuid räägiti ka üldiselt toimetulekust kiusamise ja tõrjumisega. Kui mitte meie, siis kes saab muuta koolikeskkonda sallivamaks?

Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Õpilaseesinduste Liitu, kelle toel osutus võimalikuks projekt ellu viia.

10:35 02. detsember 2019
Autor: Ramona-Luisa Soro, ÕE sekretär

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS