TÕRVA GÜMNAASIUMI TORE HUVIRINGI LIIKMED TÕID KONVERENTSILT PEAPREEMIA

Mis Sa arvad, mis kujutaks rõõmu, kogemusi ja koostööd paremini, kui üks TORE värviline vikerkaar?

Vikerkaar oli siduvaks märgiks seekordsel, juba 15. korda toimunud TORE konverentsil. TORE-rahvas kogunes reedel, 7. veebruaril kell 14.00 Põlva Gümnaasiumis. Osalejaid oli üritusele registreerunud 174 üle terve Eesti, nende seas ka Tõrva Gümnaasiumi esindajad  Elis Ütsik, Marleen Nurm, Robin Pähklamäe ja juhendajad Triinu ning Maarja.

 

Konverents avati pidulikult Põlva Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste lauluga, sõna võtsid Põlva vallavanem Georg Pelisaar ja Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi. Järgnes MTÜ NÜ TORE üldkoosolek, kus anti ülevaade ühingu eelmise aasta tegemistest, rahalisest seisust ja koos arutasime läbi arengukava järgnevaks viieks aastaks. Pärast õhtusööki jagati kõik konverentsil osalejad värvide järgi gruppidesse ning järgnesid töötoad. Töötoad olid väga erinevad, alates helkurite valmistamisest ja lõpetades juhendajate molutamise töötoaga. Tõele au andes molutamisega väga ei tegeletudki. Pigem uudistasime koolimaja ja kuulasime, kuidas on korraldatud õppetöö Põlva Gümnaasiumis. Töötubades osalejatele anti lisaks ülesanne oma grupiga valmistada ette lühike tutvustus, mis tuli ette kanda järgmisel päeval konverentsi lõpetamisel. Õhtule pani punkti vaikne disko, kus kõigile anti kõrvaklapid ning igaüks sai valida meelepärase muusikakanali. Ega see disko nii väga vaikne olnudki. Kui head tuttavat lugu kuuled, siis ikka tahad kaasa laulda. Tulemuseks oli päris pöörane laulukoor.

Konverentsi teisel päeval jaotati pärast hommikusööki osalejad taas gruppidesse ning edasi toimetati üheskoos õues. Mõned grupid orienteerusid Põlva linnas, ülesandeks oli leida võimalikult palju Euroopa Liidu riikide lipuvärvides pinke. Teiste gruppidega tegelesid politsei ja päästeameti töötajad. Koolimajas toimusid samal ajal loengud taaskasutuse ja kliimaprobleemide teemadel. Lõbusasti koostööd tehes liikus aeg konverentsi lõpu poole. Nagu ikka, jagati ohtralt kiidu- ja tänusõnu meid võõrustanud Põlva Gümnaasiumile, koostööpartneritele ning anti tunnustust TORE-rühmadele ja juhendajatele. Ka meie kooli torekatel õnnestus saada tunnustuse osaliseks.

Suvel toimunud TORE suvekoolis kuulutati välja loovülesanne, millest said osa võtta kõik TORE-koolid. Seekordseks ülesandeks oli välja tulla oma TORE retseptiga, milleks võisid olla kogemused seoses TORE ühingu ja -liikumisega, soovitused, kuidas olla parem sõber või kuidas lausa maailma paremaks paigaks muuta. Ka Tõrva Gümnaasiumi torekad võtsid võistlusest osa. Pingsa mõttetöö tulemusena valmis videoklipp, milles jagasime oma nippe õnnelikumaks eluks. Seda videot on võimalik ka Teil siinsamas vaadata. Meie retsept osutus üllatavalt edukaks ja sai peapreemia, milleks on kolm priipääset TORE suvekooli ja logoga vihmavari.

09:51 13. veebruar 2020

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS