Eesti Väitlusseltsi koolitus

Foto: huvijuht

29. märtsil toimus Tõrva Gümnaasiumis Eesti Väitlusseltsi koolitus, kus osalesid peamiselt 8.a klassi õpilased, kuid osa võtsid ka mõned b-klassi õpilased. Koolituse teemaks oli “Rändest rääkimine: väitlused ja argumenteeritud arutelud”. Koolitajaks Oskar Samuel Rebane, kes tuli siia Eesti Väitlusseltsist Tartust. Koolitus kestis kaks tundi ja selle vältel õppisime hea ja tugeva argumendi ülesehitust, seda ära tundma ja koostama.

Alguses mängisime rollimängu, kus meid jaotati gruppidesse ja iga grupp kehastas ühte loo tegelast. Rollimängus kasutatav lugu rääkis välismaa perekonnast, kes tuli elama Eesti väikelinna. Selles loos oli mitmeid konflikte. Meie ülesanne oli tegelaste puhul leida vastused järgmistele küsimustele: 
Miks meie tegelane niimoodi käitus?
Mida me ise väljaspool oma rolli arvasime sellest käitumisest?
Kuidas saaksid teised loos olevad tegelased meid aidata?

See harjutus pani meid arutlema tegelaste motivatsioonide ja käitumise üle ning me saime arusaama sellest, mis on "õige" ja mis "vale".

Järgmises etapis rääkisime argumendi osadest ja erinevatest viisidest, kuidas argumendi skeemi kirjutatakse. Argument algab väitega, mille ülesanne on võtta lühidalt kokku see, milles tahame inimesi veenda. Järgneb seletus, kus räägime oma arvamusest ja põhjendame, miks meie argument on õige ja sobiv. Kolmandaks tuleb tõestus, kus toome välja faktid, mis tõestavad, et argument on põhjendatud. Viimane osa argumendi ülesehitusest on järeldus, mis toob välja, miks tõestatu on tähtis või kasulik.

Lugesime koolitaja kirjutatud teksti ja pidime otsustama, kas tegu on argumendiga või mitte. Põhitõdede omandamise järel pidime ka ise ühe argumendi koostama. Lisaks rääkisime argumentidest, milles esitati fakte, kuid mis ei olnud lõpuni tõesed, aga võivad inimesi emotsionaalselt mõjutada.

Väga oluline oma mõtteid selgelt ja sisukalt väljendada!

17:12 01. aprill 2022
Autor: Aveli Heletuli

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS