6.klasside ajaloopäevad

Loovtöö raames viisime meie, 11. klassi õpilased Kersti, Charlotte ja Kärt, 5. ja 7. aprillil 6. klassidega läbi ajaloopäevi. Mõlemad päevad olid üles ehitatud kuuendatele klassidele õpetatavatel teemadel, mille hulka kuulusid nt kiviaeg, Vana-Egiptus ja Mesopotaamia. Päeva pikkuseks leidsime sobivat 3 koolitundi, ettevalmistatud tegevused said sellesse aega kenasti mahutatud ning õpilastele jäi endalgi veidi aega hinge tõmbamiseks.

Ajaloopäeva ülesannetega otsustasime olla mitmekesised – tegevuste hulka kuulusid nii liikuvamad, loovamad kui ka mõtlemist nõudvad ülesanded. Kokku valmistasime kuuendate klasside õpilastele ette 5 tegevust: Kuldvillak, Alias, Puulusikas, Sõnarägastik ja  hieroglüüfides kirjutamine. Kuna mõlemad klassid olid eriilmelised ning erineva tegutsemiskiirusega, siis pidime ühe klassiga võtma kasutusse varumängu, milleks oli Sõnakett. Vastasel juhul oleks ajaloopäev osutunud kiirematele liialt lühikeseks.

Mängudest tutvustame lähemalt Puulusikat, mis meeldis väga ka meie juhendajale, õp. Tilgale. Mängu valmistas ette Kersti, kes reeglistas selle mängu järgnevalt: 1. Kõik võtavad pikkuse/vanuse järjekorda ning loevad paariks 2. Mõlemad tiimid võtavad üksteisega hanerivis vastamisi ritta ning tiimide vahele asetatakse puulusikas 3. Rea esimesed võistlevad omavahel, kui nemad on vastuse öelnud/välja kukkunud, siis võistlevad reas järgmised 4. Tiimidele loetakse ette loetelu mingi teema kohta, kus üks sõna on vale nt lilled: nartsiss, tulp, roos, sinilill, kuusk 5. Kui kõlab vale sõna, siis peab mängija haarama põrandalt puulusika ning ütlema valjult, mis sõna ei haaku antud teemaga 6. See, kes on aeglasem (ei jõua puulusikat üles võtta ning kaotab vastamisvõimaluse vastasmängijale) kukub mängust välja 7. Kui mängija ütleb vale sõna kukub ta samuti mängust välja ning vastamisõiguse saab vastastiimi esindaja 8. Õige vastuse korral liigub mängija oma tiimi rivi lõppu 9. Mäng kestab seni, kui ühest tiimist on mängijad otsas 10. Kui mängijad ei ole nimekirja lõpuks õiget vastust öelnud loetakse nimekiri 1 kord uuesti ette, kui ka siis vastust ei teata, kukuvad mõlema tiimi esindajad korraga mängust välja.

Ajaloopäeva lõpus autasustasime Kuldvillaku ja Puulusika mängu võitjaid (Puulusikas on pigem individuaalne mäng, kus kõik mängu allesjäänud mängijad on võitjad). Lisaks jagasime kõigile ajaloopäeval osalejatele tänukirjad ning suu magusaks saamiseks ka šokolaadimedaleid.

Kokkuvõtteks võime öelda, et mõlemat päeva võib lugeda õnnestunuks ning mõlema klassiga oli väga huvitav ning lõbus koos töötada. Loodetavasti õpilased nautisid neid kolme koolitundi sama palju kui meie!

13:10 12. aprill 2022
Autor: Kersti Põldsalu, Charlotte Saarmäe, Kärt Karu

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS