MÄRKA HEADUST!

AASTA “LAHKE SÜDAME” NIMETUSEGA ÕPILASE STATUUT

Eesmärk: aasta ”Lahke südame” nimetusega tunnustame õpilast, kes on käesoleval õppeaastal olnud märkimisväärselt toeks oma koolikaaslasele ning kelle toetus väärib esiletõstmist ja jagamist. Mida rohkem on koolis selliseid noori, seda suurem on positiivne mõju kogu kooliperele.

Sihtrühm: Tõrva Gümnaasiumi  1.- 12. klassi õpilased

 

Auhinna saaja:

  • on leidnud endas julgust, et aidata kaasõpilast, kes ei oska abi küsida, kuid vajab seda siiski, nt  abistab kaaslast õppetöös, suunab kaaslast järgi vastama mitterahuldavaid hindeid, toetab koolikohustuse täitmisel, abistab õpilast, kes ei saa õnnetuse või füüsilise puude tagajärjel iseseisvalt hästi liikuda,
  • on sõbralik, empaatiline (arvestab teiste tunnetega), oskab teist kuulata, märgata probleemi ning paluda abi.

Esitamise kord:

  • nominente võivad esitada kõik märkajad, kes õpivad või töötavad Tõrva Gümnaasiumis.
  • märkaja esitab nominendi suuliselt sotsiaalpedagoogile või psühholoogile.
  • esitatud kanditaatidega viiakse läbi vestlus psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja õppealajuhataja osalusel, mille põhjal tehakse lõplik otsus.
  • Nominentide esitamise tähtaeg on 23.mai 2022.
09:24 05. mai 2022

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS