Tõrva Gümnaasium liitus koolinoortele mõeldud suitsiidiennetuse programmiga (SOS Signs of Suicide)

Programmi tõhusust on tõestanud mitmed teadusuuringud. On leitud, et selle programmi läbimine vähendab suitsidaalset käitumist, suurendab teadmisi depressiooni ja suitsidaalsuse osas ning vähendab selle teemaga kaasas käivat stigmat (häbimärgistamine). Kuna programm on hästi toiminud USA-s, siis soovitakse seda ka Eestisse tuua. Programmi kohandamist ja rakendamist juhib Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna projektijuht Tiiu Sikemäe.

Programmi tõhusust testitakse meie koolis hetkel 10. ja 11.klassi õpilastega ning tänaseks on sellega seotud tegevused koolipsühholoogi Maarja Seemeni ning sotsiaalpedagoogi Triinu Jänese poolt ka läbi viidud. E-kooli keskonnas on videokoolitust jagatud ülejäänud koolipersonalile ning osalevate õpilaste lapsevanematele.

 

SOS Suitsiidi Ohu Signaalid

Tegemist on keskkooli õpilastele loodud ennetusprogrammiga, mille põhieesmärgid on:

·         Vähendada suitsiide ja suitsiidikatseid suurendades õpilaste teadmisi depressioonist ning muutes nende suhtumist sellesse adaptiivsemaks.

·         Julgustada noori abi otsima ja/või oma sõpra abini suunama.

·         Vähendada vaimse tervise häirete stigmatiseerimist ning tõsta teadlikkust sellest, kui oluline on otsida abi ja/või saada ravi.

Programmis õpetatakse sõnumit ACT, mis tähendab:

A (Acknowledge) - anna sõbrale teada, et oled märganud depressiooni või suitsidaalsuse märke ning et asi on tõsine.

(Care) - ütle oma sõbrale, et hoolid temast ja tahad aidata.

(Tell) - ütle usaldusväärsele täiskasvanule, et oled mures oma sõbra pärast.

SOS programmist on koostatud kaks eakohast varianti: üks põhikoolile ja teine keskkoolile. Võib tunduda, et põhikooli lapsed on liiga noored selliste keeruliste teemade käsitlemiseks, kuid see probleem puudutab kahjuks ka neid. Kümne aastaga, 2010-2020, suri Eestis suitsiidi tõttu 13 alla 14-aastast last (Statistikaamet).

Programmiga on Tõrva Gümnaasiumis plaan jätkata ka edaspidi. Lisaks gümnaasiumi õpilastele on tõenäoliselt siis juba kaasatud ka 8. ja 9.klass.

12:11 11. mai 2022

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS