Värsked kümnendikud kalanduse õppelaagris

Iga kooliaasta alguses külastab Tõrva Gümnaasiumi 10. klassi loodusharu Võrtsjärve õppekeskust tänu kalanduse õppelaagri projektile “Säästev kalastus ja veekogude ökoloogilised võrgustikud“. 

Septembri viimasel kolmapäeval käisime meiegi, kooli värsked kümnendikud, kalanduslaagris õppimas.

Päev algas loeng-esitlusega „Siseveekogud kui elukeskkond” Võrtsjärve näitel. Õppisime järve ökosüsteemi ja selle toimimist. Seejärel sõitsime juba parvega järvele. Tutvusime kalapüügivahenditega, kaluri elukutse ja kutselise püügi nõuetega. Kontrollisime mõrdade sisu. Kuulasime Võrtsjärve lugusid ja legende. Parvetamise ajal nägime Tondisaart ja kormoranide väljaheidete mõju loodusele. Püüdsime lihtkäsiõngedega kala. 
Teine osa päevast koosnes planktoni uurimisest. Meile räägiti erinevatest planktoni liikidest, võtsime järvest planktoniproove. Vaatasime ja tuvastasime planktonit mikroskoopide all. Päeva lõpetuseks analüüsisime Võrtsjärve olulisust ökosüsteemiteenuste pakkujana.

09:07 04. oktoober 2023
Autor: Aveli Heletuli, 10.klassi õpilane 

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS