Algklassid tutvusid mulgi traditsiooniliste töödega

Projekti „Mulgi keelt, pärandkultuuri ja ajalugu tuleb teada ning tunda igal koolilapsel Tõrvas“ raames toimusid 1.- 3. klassi õpilastele Lilli Loodusmaja õppeprogrammid. Räägiti Mulgimaast, selle lipust ja värvidest. Magnettahvlil pandi paika Mulgimaa kihelkonnad ja rahvariided.      

Programmis „Lina seemnest särgini“ tutvusid õpilased traditsiooniliste linatöödega. Õppisid tundma vanu ja kaasaegseid tööriistu ja töövõtteid, kuulsid ja kordasid mulgikeelset kõnet. Iga laps sai endale linataime, millest murdmise abil eraldus kiud. Kiust keerutati sõrmede abil niit ja mälestuseks meisterdati lina pildiga kaart. 

Programmis „Villast lõngani“ tutvusid õpilased traditsiooniliste villatöödega. Õppisid tundma vanu ja kaasaegseid tööriistu (lambarauad, käsikraasid, trummelkraas, kedervars, vokk, lauateljed) ja töövõtteid, kuulsid ja kordasid mulgikeelset kõnet. Katsuti erinevaid villasid (koera, küüliku, lamba), tehti nendest lõnga. Prooviti erinevaid tööriistu ja mälestuseks meisterdati villalammas. 

Projekti rahastas Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusena, mille abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga.  

Lapsi õpetas Lilli looduskeskuse perenaine Ly Laanemets.
Projekti kirjutas ja õppepäevad korraldas õpetaja Liia Ortus 

15:33 26. aprill 2024

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS