Eksamid

Tõrva Gümnaasiumi eksamid 2023/2024

10. klassi üleminekueksam
Valida saab järgmiste õppeainete hulgast: eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel, saksa keel, vene keel, geograafia, ajalugu, keemia, füüsika

Põhikooli lõpueksamite valimine

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2023/24. õppeaastal

Eesti keel (kirjalik)        31. mai. 2024. a;

Matemaatika (kirjalik)   6. juuni 2024. a;

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik)   12. juuni 2024.a;

 

Riigieksamite toimumise ajad 2023/24. õppeaastal

 

Gümnaasiumi riigieksamid
Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Eesti keel (kirjalik) 22.04.2024 20.05.2024
Inglise keel B1/B2- tasemel (kirjalik) 2.05.2024 29.05.2024
Inglise keel B1/B2- tasemel (suuline) 2.-3.mai 2024; 6.-7. mai 2024 29.-30. mai 2024
Matemaatika (kirjalik) 23.05.2024 6.06. 2024

 

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:  ajalugu, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus, kunstiõpetus, muusika, sakas keel, ja vene keel.

 

Riigieksamite korraldusest

Allikas: SA Innove koduleht 

Eksamite valimine

Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam
  • matemaatika riigieksam
  • võõrkeele riigieksam
  • gümnaasiumi koolieksam
  • õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina

Ühes õppeaines saab sooritada kas riigieksami või koolieksami.

Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS