Eksamid

Põhikooli lõpueksamite valimine

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/23. õppeaastal

Riigieksamite toimumise ajad 2022/23. õppeaastal

Riigieksamite korraldusest

Allikas: SA Innove koduleht 

Eksamite valimine

Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam
  • matemaatika riigieksam
  • võõrkeele riigieksam
  • gümnaasiumi koolieksam
  • õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina

Ühes õppaines saab sooritada kas riigieksami või koolieksami.

Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS