Kooli vastuvõtmise kord

Kooli reklaam

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Põhikooli lõpueksamite hindamistulemused peavad kõikides ainetes olema vähemalt 50% maksimaalsest tulemusest.
 3. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 4. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,75.

Dokumentide esitamine

 1. Tõrva Gümnaasium registreerib 10.klassi astuda soovijaid kooli kantseleis 26.juunist kuni 30.juunini 2023.
 2. Registreerimisel tuleb esitada:
  1. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  2. taotlus (saab alla laadida ja täita);
  3. foto õpilaspileti jaoks;
  4. foto õpinguraamatu jaoks;
  5. suuna ja valikainete soovid (saab alla laadida ja täita).
 3. 10.klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri suletakse 30.juuni 2023 ja avalikustatakse kooli kodulehel.
 4. Kui kooli 10.klassis on pärast vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitamist vabu kohti, siis võib kool eespool sätestatud tingimustel täiendavalt õpilasi vastu võtta.

Tõrva Gümnaasiumisse kaugemalt õppima asujatele pakub kool majutust uues õpilaskodus.

Tõrva Gümnaasium pakub gümnaasiumiastmes kahte õppesuunda: loodussuund ja sotsiaal-humanitaarsuund.

Loodussuuna valikained:

 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Elementide keemia
 • Globaliseeruv maailm
 • Elu keemia
 • Rakendusbioloogia
 • Geoinformaatika
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
 • Füüsika ja tehnika

Sotsiaal-humanitaarsuuna valikained:

 • Draama ja teater
 • Kirjandus ja film
 • Psühholoogia
 • Kirjandus ja ühiskond
 • Üldajalugu – Euroopa made ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Üldajalugu – tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Inimene ja õigus
 • B1 võõrkeele lisakursus

Kõigil õpilastel on võimalus valida aineid vabade valikainete seast, kursused on ühised 10.-12.klassile.

 • Autoõpetus
 • Riigikaitse
 • Usundiõpetus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpetus
 • Ehituslikud puidutööd
 • Käsitöö
 • Kokandus
 • Veebidisain
 • Robootika
 • Maali- ja kirjakunstikursus
 • Arvuti igapäevaelus
 • Rakenduse loomise ja programmeerimise alused
 • Karjääriõpetus
 • Peotants
 • Fotograafia
 • Sportmängud
 • Etnogeograafia
 • Mehhatroonika ja robootika
 • Joonestamine
 • Andmebaaside algkursus
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Giidindus
 • C-võõrkeel (saksa või vene)
 • Rahvatants

Valikkursuste valikut saad vaadata kooli kodulehelt www.torva.edu.ee

 

Kuueaastaseid lapsi kooli panna tahtvad vanemad enamasti ülehindavad lapse võimeid

07:55 14. märts 2019

Ehkki seaduse järgi tuleb kooliteed alustada 1. oktoobriks seitsmeaastaseks saavatel lastel, leidub igal aastal hulk neid, kes juba kuueaastaselt kooli pannakse. Rajaleidja töötajad soovitavad lapsevanematel usaldada lasteaia hinnangut lapse kooliküpsuse kohta ja rõhutavad, et sageli pole soov varem õppetööd alustada põhjendatud.

Loe artiklit siit

Tõrva Gümnaasium võtab vastu uusi õpilasi

10:32 26. juuni 2017

 

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded, lõpueksamite hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 3. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,5.

Uudiste arhiiv

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS