ÕE

Uudised

Täna kõlas abiturientidele viimane koolikell

Täna kõlas Tõrva Gümnaasiumi 92.lennule viimane koolikell. Tutipeo aktus toimus kolmanda tunni ajal spordisaalis. Abituriente olid tervitama tulnud õpetajad ja koolikaaslased.

Mudilaskoor ja poistekoor laulsid vahvaid laule ja algklasside lapsed lugesid luuletusi. Abiturientide lipuvahtkond andis lipu üle tulevastele abiturientidele. Lõpuklassi õpilased tänasid oma lauluga õpetajaid ja soovitasid kaasõpilastel hoolega õppida.

Direktor tegi lühikokkuvõtte abiturientide tegemistest ja soovis neile edu eksamiteks. Meeldejääva kõne pidasid abiturient Taavi Tõnisson ja klassijuhataja Talvi Must.

Abituriendid tänasid lillekimbuga oma esimesi õpetajaid Liia Ortust ja Eve Tilka ning kunagist põhikooli ja 10.klassi juhatajat Lea Laanevälja.

Nagu kord ja kohus saatis koolipere 92.lennu lõpetajad ära heade soovidega ja siis kõlaski viimane koolikell, mida helistas 2025.a abiturient.

Tõrva Gümnaasiumi Õpilasesindus soovib veelkord meie lõpetajatele eksamiteks külma närvi ning õigeid otsuseid tulevikuks.

14:40 25. aprill 2014
Autor: Kadriann Kalamees

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS