Dokumendid

Tõrva Gümnaasiumi eesmärgid 2023/2024. õppeaastal

  • Tõrva Gümnaasiumi 2023-2028 arengukava väljatöötamine.
  • Õppekava arendustegevus - riikliku õppekava uuenduste kohandamine Tõrva Gümnaasiumile.
  • Digi- ja distantsõppe arendamine - kooli digivara täiendamine ning õpetajate väljaõppe tagamine; igakuise iseõppimise päeva eesmärgipärane rakendamine digivahendite abil (Moodle jm keskkondade kasutamine).
  • Liikuma kutsuva kooli meeskonnaga liitumine.

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS