Õppenõukogu

Õppenõukogu info

Õppenõukogu nr 1-5/2024/3  24.05.2024

Kavandatud päevakord:
1.   9. klassi õpilaste täiendavale õppeööle määramine

 

Õppenõukogu nr 1-5/2024/4  7.06.2024

Kavandatud päevakord:
1.  1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2.  1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
3.  1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

 

Õppenõukogu nr 1-5/2024/5  17.06.2024

Kavandatud päevakord:
1.  Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
2.  Õpilaste klassikursust kordama jätmine
3.  Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
4.  Õpilaste tunnustamine: riikliku kiituskirjaga
                                           ainealase kiituskirjaga
                                           kooli tänukirjaga

5.  Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
6.  Õpilaste tunnustamine: kuld- ja hõbemedaliga

                                           ainealase kiituskirjaga
                                           kooli tänukirjaga

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS