Tõrva Gümnaasium alustab vastuvõttu 1. klassi

Tõrva Gümnaasium alustab 2023/2024.õa 1.klassi õppima asuvate laste dokumentide vastuvõtmist 20.märtsist kuni 31.märtsini.

 

06. märts 2023

Rahvusvaheline teatripäev

Tänasesse kevadhommikusse tõid 5. klasside draamakasvatuse õpilased nalja ja naeru Leelo Tungla kirjutatud näidendiga „Perspektiiv“, et tähistada rahvusvahelist teatripäeva. Õpilasi juhendas ja etenduse lavastas õpetaja Marelle Kansonen.

Teatritegemine on ideaalne võimalus toetada ja arendada õpilaste loovust, fantaasiat, esinemisjulgust, eneseväljendust, sõnavara, mänguoskusi jne.

Toredat rahvusvahelist teatripäeva!

27. märts 2023

Matemaatikaolümpiaad

Avaldame kiitust 21.veebruaril toimunud Valgamaa piirkondlikul 7.-9.klasside matemaatikaolümpiaadil eduka esinemise eest järgnevatele õpilastele: 

Kretteli Saavaste      III koht        7.b klass 

Elis Ütsik                  III koht        8.b klass 

Aveli Heletuli            5.koht         9.a klass 

Hugo Kansonen        6.-8.koht     9.a klass 

 

Avaldame tänu õpetaja Hiie Kokamägile. 

22. märts 2023

Tõrva Gümnaasiumi võistkonnad võrkpallis võidukad

Võrkpalli Skypark Kooliliiga Valgamaa etapi (7-9 klassid) 2023 võitis nii poiste kui tüdrukute arvestuses Tõrva Gümnaasium, teise koha saavutas Valga Põhikool ja kolmanda koha Valga Priimetsa Kool.

Võrkpalli segavõistkondade maakonna meistrivõistlused (10-12 klass) võitis samuti Tõrva Gümnaasium ja teise koha saavutas Valga Põhikool.

Turniiritabel 7.-9.klass

Turniiritabel 10.-12.klass

14. märts 2023

Füüsika õpikoda 

Käesoleval õppeaastal on taas füüsika õpikoda külas Tõrva Gümnaasiumis, kus osalevad 8. ja 9. klasside huvilised, kokku umbes 30 õpilast. Füüsika õpikodasid viib läbi Kaido Reivelt.

Tegemist on hea vaheldusega tavalisele koolipäevale, kus saab juhendaja käe all katsetada ja ehitada erinevatel teemadel ning seeläbi laiendada oma silmaringi just füüsika-alaselt. Kokku toimub kuni kaheksa sellist temaatilist õppepäeva.

Järgmiseks aastaks on planeeritud sarnane ettevõtmine gümnaasiumi klassidele.

08. märts 2023

Matemaatikaolümpiaad

Avaldame kiitust 01.veebruaril toimunud Valgamaa piirkondlikul gümnaasiumiastme matemaatikaolümpiaadil eduka esinemise eest järgnevatele õpilastele: 

Maria-Helena Lüüs      I koht              12.a klass 

Tanel Tomson              II koht             12.a klass

Õie Hiiop                     III-4.koht        12.a klass 

 

Avaldame tänu õpetaja Malve Zimmermannile.

08. märts 2023

Matemaatikaolümpiaad

Avaldame kiitust 21.veebruaril toimunud Valgamaa piirkondlikul 4.-6.klasside matemaatikaolümpiaadil eduka esinemise eest järgnevatele õpilastele: 

Oliver Kõvask        I koht             4.a klass 

Triine Tamm           III-5.koht       5.a klass 

Rebeca Kenk          III koht          6.a klass 

 

Avaldame tänu õpetaja Hiie Kokamägile, Malve Zimmermannile ja Aivi Mehidele.

08. märts 2023

Bioloogiaolümpiaad

Avaldame kiitust 17.veebruaril toimunud Valgamaa piirkondlikul 6.-9.klasside bioloogiaolümpiaadil eduka esinemise eest järgnevatele õpilastele:

Marilin Hindre    II koht       9.a klass 

Aveli Heletuli     III koht      9.a klass 

Elis Ütsik            6.koht        8.b klass 

 

Avaldame tänu õpetaja Marge Kaivile.

08. märts 2023

Ühtne gümnaasiumi sisseastumistest 2023

Tõrva Gümnaasiumi üheksanda klassi õpilastel on võimalus kümnendasse klassi kandideerimiseks osaleda ühtsel gümnaasiumi sisseastumistestil, mis toimub reedel 21. aprillil 2023. aastal Tõrva Gümnaasiumis ruumis C208.

Katsetel osalemiseks tuleb õpilasel end registreerida ajavahemikul 14.märts kuni 28. märts aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis.

Sisseastumiskatsed koosnevad neljast testist:

 eesti keel,

 matemaatika,

 loodusained (bioloogia, füüsika, keemia),

 inglise keel.

Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test, mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit.

Head kandideerimist!

06. märts 2023

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS