Algab dokumentide vastuvõtt 10 klassi

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded, lõpueksamite hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 3. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,5.

Dokumentide esitamine

 1. Tõrva Gümnaasium registreerib 10.klassi astuda soovijaid kooli kantseleis 25.juunist kuni 28.juunini 2019. Kantselei on  avatud kella 9.00-12.00-ni.  
 2. Registreerimisel tuleb esitada:
  1. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  2. avaldus;
  3. foto õpilaspileti jaoks;
  4. foto õpinguraamatu jaoks;
  5. tervisekaart ja sünnitunnistus (õpilastel, kes ei lõpetanud põhikooli Tõrva Gümnaasiumis).
 3. 10.klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri suletakse 1.juulil 2019 ja avalikustatakse kooli kodulehel.
 4. Kui kooli 10.klassis on pärast vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitamist vabu kohti, siis võib kool eespool sätestatud tingimustel täiendavalt õpilasi vastu võtta.

Nendele, kes asuvad Tõrva Gümnaasiumisse õppima kaugemalt, aitab kool leida vajadusel majutuse Tõrva Spordihoone hostelis.

21. juuni 2019

Romet Kivi võitis TV-10 mitmevõistluses  3. koha

15-16. juunil Tartus Tamme staadionil toimunud TV-10 Olümpiastarti finaalis võisteldi mitmevõistluses. Medaleid asus püüdma 35 vanema vanuserühma võistlejat. Teise võistluspäeva lõpuks oli Romet Kivi kogunud uueks isiklikuks rekordiks 7822 punkti, mis andis kolmanda koha.

19. juuni 2019

Tõrva Gümnaasiumi Aasta Õpilane 2019 on Katariina Mehide

Katariina Mehide on laia silmaringiga aktiivne  noor, kes oskab motiveerida kaaslasi. Alati on ta rõõmsameelne ning sõbralik.

Katariina Mehide õpib väga hästi. Ta on esindanud sellel õppeaastal nagu ka eelnevatel aastatel Tõrva Gümnaasiumit mitmetel maakondlikel aineolümpiaadidel, saavutades väga häid tulemusi: I koht bioloogia-, II koht keemia- ja geograafiaolümpiaadil, IV koht matemaatika- ning III koht saksa keele  olümpiaadil. Õpingute kõrvalt Tõrva Gümnaasiumis õppis Katariina 2018/2019  TÜ Teaduskooli bioloogia- ja keemia kursusel. Samuti osales Katariina Mehide TÜ Chemicumi uurimislabori töös, TÜ füüsika õpikodades ning Biomedicumi praktikumis.

19. juuni 2019

Lõpuaktused

Ootame 12.klassi aktusele  ka kuld- ja hõbelendu!

18. juuni 2019

Jälle maailma parim päev

Kui lapsed tunnevad, et päev on korda läinud ja neile miski väga meeldib, siis tavatsevad nad öelda, et tegu on maailma parima päevaga. 6. juunil oli 1.b klassil jälle üks maailma parimatest päevadest. Käisime klassiga Olustveres õppepäeval, kus meile sai giidiks üks sealse kutsekooli õpilane.

14. juuni 2019

Sündmused

25.
juun
Suvevaheaeg

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS